Talrösten

Att ändra på talröstens styrka, höjd och färg är fullt möjligt och kan övas på sånglektion. Det ingår inte nödvändigtvis sång i dessa lektioner. Om din röst knarrar eller är hes kan det i vissa fall bero på outvecklad talteknik. I såna fall kan några sånglektioner hjälpa dej att förbättra röstanvändningen. Om du använder talrösten mycket på arbetet är det bra att ha en stabil talteknik. Jag rekommenderar alltid ett läkarutlåtande innan du börjar med lektioner.