Puheääni

Puheäänen voimakkuutta, sävyä ja korkeutta voi muuttaa ja muokata laulutunneilla. Tunneilla ei välttämättä lauleta. Jos puheäänessäsi esiintyy käheyttä tai narinaa se voi joissain tapauksissa johtua huonosta puhetekniikasta. Silloin voi muutama laulutunti autta kohentamaan äänenkäyttöä. Jos käytät työssäsi paljon puheääntäsi, äänen tuotto pitäisi olla sujuvaa. Suosittelen aina lääkärin lausuntoa ennen tunneilla käymisen aloittamista.